Bestuur

Chantal van der Putten – voorzitter

Chantal van der Putten is onderwijskundige en neerlandica. Ze is (opleidings)coördinator bij de Rotterdam Academy. Dit is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Haar verantwoordelijkheden bestaan uit het coördineren van een ICT-opleiding, taalbeleid, studiesucces en een leer-werktraject voor statushouders. Naast haar professionele werk zet ze zich in voor vluchtelingen en statushouders, onder andere voor acceptatie wat betreft seksuele en genderdiversiteit.

Gunnar Boer – penningmeester

Gunnar Boer studeert International Business and Management aan Hogeschool Rotterdam. Hij volgt hierbij ook het honoursprogramma. Naast zijn studie is hij voorzitter geweest van HR Pride, de pridevereniging van Hogeschool Rotterdam. Hier heeft hij zich ingezet voor (zelf)acceptatie onder studenten die worstelen met hun geaardheid. Gunnar nam het initiatief voor het oprichten van Student Pride Nederland.

Erwin van Braam – secretaris

Erwin van Braam is programmadirecteur hoger onderwijs Drechtsteden. Hiervoor werkte hij als hoofd beleid bij de Vereniging Hogescholen en als directeur Concernstaf bij Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is hij voorzitter van LOKAAL Rotterdam. Deze stichting is opgericht met als doelstelling de relatie tussen de inwoners van Rotterdam en hun stadsbestuur te verbeteren en de afstand tussen Rotterdammers en de gemeentepolitiek te verkleinen.